Garancija mobilnosti

Kupovinom novog Volkswagen vozila istovremeno ste postali korisnik usluge Garancije Mobilnosti. Ovom uslugom Vam je omogućena mobilnost i dolazak na odredište u slučaju da je Vaše vozilo zbog tehničkog kvara ostalo nepokretno.

Garancija Mobilnosti vrijedi tokom cijelog vijeka trajanja Vašeg vozila.

Pravo na uslugu Garancije Mobilnosti zadržavate redovnim servisiranjem i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom Volkswagen servisu prema propisanom planu održavanja ( svaki inspekcijski servis mora biti potvrđen potpisom i pečatom ovlaštenog servisnog partnera).

Garancija Mobilnosti se odnosi na vozila koja su zbog tehničkog kvara ostala nepokretna na cesti (smatra se da je vozilo nepokretno kada je nemoguće odvesti se, vlastitim pogonom, u najbliži ovlašteni servis ili ukoliko prema uputama proizvođača nije dozvoljen nastavak vožnje).

POMOĆ NA CESTI

U najkraćem mogućem roku stručna ekipa će stići i zbrinuti Vas i Vaše vozilo na licu mijesta. Garancija mobilnosti pokriva trošak izlaska stručne ekipe.

VUČA VOZILA

Ako Vaše vozilo nije moguće osposobiti na licu mjesta, osigurat ćemo Vam besplatan prijevoz za Vas i Vaše vozila do najbližeg Volkswagen servisa.

ZAMJENSKA MOBILNOST

Ukoliko se Vaše vozilo mora radi otklanjanja kvara zadržati u ovlaštenom Volkswagen Servisu duže od tri sata, organizirat ćemo Vam korištenje jedne od sljedećih usluga:

1.Zamjensko vozilo

Ukoliko ste udaljeni više od 30 km od od mjesta prebivališta , možete koristiti besplatno zamjensko vozilo dok se Vašem vozilu ne otkloni tehnički kvar (najviše do 3 dana uključujući vikend i dane praznika). Garancijom mobilnosti nisu pokriveni troškovi goriva i cestarine , kao ni drugi troškovi napravljeni u svrhu nastavka Vašeg putovanja. Kategoriju i vrstu zamjenskog vozila odabire ovlašteni Volkswagen servis.

2.Hotel

Ukoliko ste udaljeni više od 80 km od mjesta prebivališta i želite pričekati osposobljavanje Vašeg vozila, Vi i Vaši saputnici imate pravo na jedno noćenje u obližnjem hotelu.

3.Ostala prijevozna sredstva

Ukoliko želite nastaviti Vaše putovanje alternativnim oblicima prijevoza, možemo Vam ponudit i besplatan prijevoz taxi službom, vozom ili autobusom. (Napomena: tri sata počinju sa dolaskom nepokretnog vozila u ovlašteni Volkswagen servis)
Prema uslovima garancije mobilnosti mogće je koristiti samo jednu od navedenih usluga (isključen je npr. Kombinacija zamjenskog vozila i smještaj u hotel)
U slučaju da zemlja u kojoj se nalazite nije obuhvaćena Garancijom Mobilnosti, brižljivo sakupljajte račune za gore navedene usluge kako biste kod svog servisera dobili povrat novca.


U slučaju nevolje na putu nazovite nas preko besplatne telefonske linije:
Unutar Bosne i Hercegovine:

0800 222 27

za pozive izvan Bosne i Hercegovine (prema lokalnoj tarifi zemlje iz koje se poziva)

+387 33 768 190

Na raspolaganju smo Vam 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Ograničenja Garancije Mobilnosti i gubitak prava iz Garancije Mobilnosti

Pravo na Garanciju Mobilnosti imaju sva vozila koja su kupljena kod ovlaštenog Volkswagen partnera u Bosni i Hercegovini, nakon 01. 01. 2002 godine. Ukoliko Vaše vozilo ima pravo na Garanciju Mobilnosti i ukolko se zateknete u zemlji gdje nema organizirane nacionalne Garancije Mobilnosti, sami snosite nastale troškove. Te troškove će Vam nadoknaditi ovlašteni Volkswagen servis u Bosni i Hercegovini ( uz predočenje svih računa, a prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti ) koji je vlasnik zadnjeg važećeg pečata Garancije Mobilnosti u planu održavanja vozila. Ako se nađete u zemlji koja ima organizovanu Garanciju Mobilnosti, sve troškove , prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti , snosi ovlašteni Volkswagen servis u toj zemlji

Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove opravke vozila.

Pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila nastala zbog uzroka koji nije u skladu sa pomenutom definicijom nepokretnosti vozila. U slučaju da nemate pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti, prema Vašoj želji ovlašteni Volksvagen servis će Vam uslugu organizirati, s napomenom da sami snosite nastale troškove.
Za detaljne informacije obratite se ovlaštenom Volkswagen servisu.